Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2005CZ056134
AutorScherl, Adolf
Titel

První obrozenské překlady Kouzelné flétny

ErschienenJeden jazyk naše heslo buď. 3 : Divadlo národního obrození a jeho souvislosti. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 155. výročí založení Spolku divadelních ochotníků v Radnicích, Radnice, Spolek divadelních ochotníků ; 2005, s. 75-84.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských
Klassifikation (EN)Language and style in translations from non-Slavonic languages
Schlagwörterpřeklady; opera; verš; versologie; Thám, Václav; Puchmajer, Antonín Jaroslav; libreto; obrození národní; čeština
Schlagwörter (DE)Übersetzungen; Tschechisch
AnmerkungK jazyku a stylu překladu libreta od V. Tháma a A. Puchmajera (oba z r. 1794), srovnání překladatelských metod
Mediumarticle
PURLhttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56134
BestandSearch WorldCat
PURLCitation link