Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2005CZ046986
AutorKoláříková, Dagmar
Titel

Vývoj odborného překladu u nás v letech 1945-2004

ErschienenČeský překlad 2 (1945-2004) [ČPř 2] : Sborník příspěvků z kolokvia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie (MSM 0021620824) v Praze 8. dubna 2005, Praha, UK ; 2005, s. 359-366
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyková a stylistická problematika překladu. Obecné otázky
Lingvistické bibliografie vydané v České republice
Klassifikation (EN)Linguistic and stylistic problems of translation
Linguistic bibliographies published in the Czech Republic
Schlagwörterteorie překladu; překlady odborné; bibliografie
Schlagwörter (DE)Übersetzungstheorie; Bibliografie
AnmerkungTéž základní literatura
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/46986
PURLCitation link