Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2005CZ046953
AutorValcerová, Anna
Titel

Básnický preklad po roku 1945

ErschienenČeský překlad 2 (1945-2004) [ČPř 2] : Sborník příspěvků z kolokvia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie (MSM 0021620824) v Praze 8. dubna 2005, Praha, UK ; 2005, s. 185-201
Spracheslo
Klassifikation (CZ)SLOVENŠTINA
Klassifikation (EN)SLOVAK
Schlagwörterpřeklady umělecké; poezie; slovenština; ekvivalence
Schlagwörter (DE)Poesie; Slowakisch
AnmerkungPorovnání různých překladů poezie do slovenštiny z hlediska zachování sémantické ekvivalence
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/46953
PURLCitation link