Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2005CZ041455
Titel

Český jazykový atlas 5

HerausgeberAutor Balhar, Jan; Bachmannová, Jarmila; Čižmárová, Libuše; Fic, Karel; Hlubinková, Zuzana; Ireinová, Martina; Kloferová, Stanislava; Komárková, Zina; Konečná, Hana; Šipková, Milena
Ort/VerlagPraha: Academia
Jahr2005
Seiten680 s.
Sprachecze
ISSN80-200-1339-3
Klassifikation (CZ)Obecné otázky a celkové práce
Klassifikation (EN)General works
Schlagwörteratlasy jazykové; dialektologie; nářečí česká; nářečí moravská; čeština; mapy jazykové; hláskosloví; adverbia; mluva městská; syntax; slang; vokály; konsonanty
Schlagwörter (DE)Dialektologie; Tschechisch; Syntax (Satzlehre); Slang
ReviewSlomek, Jaromír, Týden (Praha) 2007 (19. 2.), ; Žigo, Pavol, Slovenská reč 2007, 72, č. 1, s. 36-40; Jančák, Pavel, Naše řeč 2007, 90, č. 1, s. 30-36; Kučera, Karel, Slovo a slovesnost 2007, 68, č. 4, s. 302-305; Siatkowski, Janusz, Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 2007, 42, s. 311-325; Vojtová, Jarmila, Universitas 2007, 4, s. 65-67; Hladká, Zdeňka, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity 2007, 56, č. A 55, s. 382-386; Jančák, Pavel, Tlumočení - překlad 2007, 18, č. 84, s. 32-33 [2332-2333]; Vintr, Josef, Wiener Slavistisches Jahrbuch 2006, 52, s. 310-311; Salzmann, Zdeněk, Anthropological Linguistics (Bloomington) 2010, 51, č. 2, s. 188-189
AnmerkungPět částí: hláskosloví, syntaktické jevy, adverbia (odvozovací základy, slovotvorné postupy), zpracování dodatečného výzkumu ve městech, soubor map izoglosových svazků
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/41455
PURLCitation link