Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2005CZ038569
AutorLišková, Michaela
Titel

K tvoření slov v počítačovém slangu

ErschienenEurolingua 2004 [Eurolingua 2004] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Vol. 3, 2005. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2005, s. 63-67
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Tvoření slov
Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Klassifikation (EN)Word formation
Social dialects (argot, slang, etc.)
Schlagwörterslang počítačový; tvoření slov; čeština; derivace; kompozice; metafora; metonymie; slova přejatá; anglicismy; abreviace
Schlagwörter (DE)Wortbildung; Tschechisch; Derivation; Metapher; Metonymie; Lehnwörter; Anglizismen
AnmerkungOdvozování, skládání, krácení, metaforické a metonymické přenášení a přejímání slov
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/38569
PURLCitation link