Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2005CZ012697
AutorKovář, Daniel; Koblasa, Pavel
Titel

Ulicemi města Českých Budějovic. Názvy českobudějovických veřejných prostransví v minulosti a dnes. 2., dopln. a přeprac. vyd

Ort/VerlagČeské Budějovice: Němec - Veduta
Jahr2005
Seiten309 s.
Sprachecze
ISSN80-86829-07-3
Klassifikation (CZ)Jména zeměpisná místní
Jména zeměpisná pomístní
Klassifikation (EN)Place names
Minor place names
Schlagwörterhodonyma; urbanonyma; onomastika; materiály
Schlagwörter (DE)Urbanonyme; Onomastik (Namenkunde); Materialien
AnmerkungVývoj uličních názvů, poznámky k původu jména; řazeno abecedně
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/12697
PURLCitation link