Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2004CZ065739
AutorBláha, Ondřej
Titel

Dobrovský a polabština

ErschienenJosef Dobrovský [Dobrovský] : Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003, Praha, Slovanský ústav AV ČR ; 2004, s. 544-551.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Vzájemné kontakty mezi jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Dějiny lingvistické práce v zahraničí
Polabština, kašubština, pomořština
Klassifikation (EN)Contacts between Slavonic languages. Comparative contributions
History of linguistics abroad
Polabian, Kashubian, Pomeranian
SchlagwörterDobrovský, Josef; polabština; kontakty jazykové; polabistika
Schlagwörter (DE)Sprachkontakt
AnmerkungRozbor Dobrovského poznámek a výkladů o polabštině a jeho význam pro polabistiku
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/65739
PURLCitation link