Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2004CZ065685
AutorSukač, Roman; Šaur, Vladimír
Titel

František Sedláček - zapomenutý badatel ve slovanské akcentologii

ErschienenRocznik slawistyczny, 54, 2004, s. 87-101
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Zvuková a grafická stránka jazyka. Hláskosloví
Klassifikation (EN)Acoustic and graphic aspects of language. Historical phonology
Schlagwörterakcentologie; jazyky slovanské; přízvuk; praslovanština; Sedláček, František; kvantita
Schlagwörter (DE)Slawische Sprachen; Akzent (Betonung)
AnmerkungRekonstrukce psl. akcentuace v díle F. Sedláčka (1882-1965): 1. K osudu praslovanských slabik dlouhých v češtině, LF 1909-10; 2. K přízvukovým otázkám jazyků baltoslovanských, Sb. filologický 1910-11; 3. Přízvuk podstatných jmen v jazycích slovanských, Praha 1914
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/65685
PURLCitation link