Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2004CZ039737
AutorŠtědroň, Miloš; Šlosar, Dušan
Titel

Dějiny české hudební terminologie

Ort/VerlagBrno: MU
Jahr2004
Seiten122 s.
Sprachecze
ISSN1211-3034
ISSN80-210-3553-6
Klassifikation (CZ)Terminologie společenských věd
Jednotlivá období, osobnosti, díla
Klassifikation (EN)Terminology of humanities
Particular periods, personalities, works
Schlagwörterterminologie; hudba; čeština; vývoj; termíny; čeština stará; Klaret; z Chlumce, Bartoloměj; Žídek, Pavel; Komenský, Jan Amos; Michna z Otradovic, Adam; Ryba, Jakub Jan; Škroup, Jan Nepomuk; Vusín, Kašpar Zachariáš; Seydl, Josef Antonín; Blahoslav, Jan; Janáček, Leoš; Hába, Alois; neologismy; slova přejatá
Schlagwörter (DE)Terminologie; Tschechisch; Entwicklung; Termine; Alttschechisch; Neologismen; Lehnwörter
ReviewSedláček, M. Universitas 2005, 4, s. 63-64.; Nejedlý, Petr, Slovo a slovesnost 2006, 67, č. 1, s. 73-79.; Konečná, Hana, Naše řeč 2008, 91, č. 3, s. 150-153.; Bartoň, Kamil Hudební věda 2006, 43, č. 1, s. 82-85.
AnmerkungVývoj české hudební terminologie od 14. stol. (v Klaretových slovnících, v díle J. Blahoslava, J. A. Komenského, A. Michny z Otradovic, ve slovnících K. Vusína a F. Ryvoly a v díle J. J. Ryby a J. A. Seydla), proměny terminologie v 19. stol. (J. N. Škroup) a ve 20. stol. (inovace L. Janáčka a A. Háby).
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/39737
PURLCitation link