Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2004CZ038516
AutorHoffmannová, Jana
Titel

"Outfit"a "look"českých magazínů pro ženy: je jejich jazyk a styl dost "trendy"?

ErschienenPřednášky z 47. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 47], Praha, FF UK ; 2004, s. 63-74
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky uměleckého stylu. Jazyk a styl v jednotlivých literárních žánrech
Jazyková stránka novin, časopisů a knih
Klassifikation (EN)The style of particular literary forms
Language in newspapers, journals, etc.
Schlagwörterčasopisy pro ženy; styl publicistický; čeština; prostředky jazykové; slova přejatá
Schlagwörter (DE)publizistischer Stil; Tschechisch; Sprachmittel; Lehnwörter
AnmerkungRozbor v rovině lexikální, stylistické, syntaktickém
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/38516
PURLCitation link