Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2004CZ034453
AutorFic, Karel
Titel

Jazykovězeměpisné aspekty morfologie a kodifikace (na příkladu substantivní deklinace)

ErschienenSpisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 55-59.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Různé příspěvky dialektologické
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Klassifikation (EN)Various dialectological contributions
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Schlagwörterčeština; dialektologie; lingvistika areálová; nářečí; deklinace; substantiva; koncovky; moravismy
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Dialektologie; Mundart; Deklination; Substantive
AnmerkungZaměřeno na moravismy
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/34453
PURLCitation link