Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2004CZ001339
AutorOhnheiser, Ingeborg
Titel

Nestandartnyje elementy v chudožestvennom perevode

ErschienenSpisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 336-340.
Spracherus
Klassifikation (CZ)Stylistika. Jazyk literárních děl
Jazyk a styl v překladech z jazyků slovanských
Polština
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Stylistics. Language of literary works
Language and style in translations form Slavonic languages
Polish
Description and analysis of language
Schlagwörterruština; čeština; próza; překlady umělecké; polština; němčina; stylizace; hovorovost
Schlagwörter (DE)Russisch; Tschechisch; Polnisch; Deutsch
AnmerkungStylizace mluvenosti v současné ruské próze a její překlad do češtiny, polštiny a němčiny
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1339
PURLCitation link