Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2004CZ001337
AutorBogoczová, Irena
Titel

Spisovnost v podmínkách diglosie a bilingvismu

ErschienenSpisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 324-329.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Polština
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Polish
Schlagwörterčeština; spisovnost; diglosie; bilingvismus; interference; polština; nářečí těšínská
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Schriftlichkeit; Zweisprachigkeit (Bilingualismus); Interferenz; Polnisch
AnmerkungInterference z nespisovného útvaru (těšínského nářečí) do spisovného (polštiny); v rovině fonologické, morfologické a syntaktické
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1337
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Sociologické, lingvistické, metodologické a pedagogické aspekty bilingvismu, semilingvismu a diglosie / Heinzová, Kristina
Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04]. Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004
Spisovnost a přirozenost v jazyce / Rusínová, Zdenka
Odborný jazyk v podmínkách tržní ekonomiky
K definici bilingvismu / Marešová, Hana
Některé aspekty bilingvismu / Awadová, Linda
K otázkám bilingvismu a interference v ruštině / Svobodová, Jiřina