Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2004CZ001336
AutorMalenínská, Jitka
Titel

Standardizované versus komunikační formy českých hydronym a oronym v neoficiální sféře

ErschienenSpisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 319-323.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jména zeměpisná pomístní
Klassifikation (EN)Minor place names
Schlagwörterčeština; onomastika; anoikonyma; hydronyma; oronyma; spisovnost; komunikace
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Onomastik (Namenkunde); Anoikonyme; Schriftlichkeit; Kommunikation
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1336
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Onymický systém hydronym a oronym v Brně / Skutil, Jan
Po stopách oronym Závorník a Závory v Jizerských horách / Malenínská, Jitka
K proměně pomístních jmen v neoficiální komunikaci / Malenínská, Jitka
K jazykové charakteristice českých oronym / Knappová, Miloslava
Tematizace proprií v neoficiální komunikaci / Zeman, Jiří
Intertextualita v neoficiální komunikaci mládeže / Zeman, Jiří
Úvaha o zaniklých českých topolexémech *připek a *paka / Malenínská, Jitka