Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2004CZ001328
AutorHarvalík, Milan
Titel

Postavení spisovných a nářečních forem vlastních jmen v onymickém systému

ErschienenSpisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 309-313.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky a celkové práce
Obecné otázky a celkové práce
Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)General works
General works
Czech in society and practice
Schlagwörterčeština; nářečí; onomastika; antroponyma; toponyma; chrématonyma; spisovnost; propria
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Mundart; Onomastik (Namenkunde); Personennamen; Ortsnamen; Chrematonyme; Schriftlichkeit; Propria
AnmerkungK užívání a fungování spisovných/nářečních forem vlastních jmen v závislosti na charakteru komunikační situace
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1328
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K metodám zkoumání vlastních jmen / Harvalík, Milan
K rozložení nářečních variant pomístních jmen označujících bělidlo v Čechách / Harvalík, Milan
K funkčnímu pojetí systému vlastních jmen / Knappová, Miloslava
Komunikační varianty vlastních jmen a jejich místo v onomastické gramatice češtiny / Harvalík, Milan
Skloňování finských vlastních jmen v češtině / Souček, Milan
Postavení české onomastiky v mezinárodním kontextu / Harvalík, Milan
Místo synchronního anoikonymického materiálu v diachronních nářečních výzkumech / Harvalík, Milan