Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2003CZ060562
AutorŘíhová, Adéla
Titel

Francouzské výpůjčky v češtině. Díl 1, 2

Ort/VerlagPraha: PF UK
Jahr2003
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Popis a rozbor jazyka
Lexikologie
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Description and analysis of language
Lexicology
Schlagwörterkontakty jazykové; čeština; francouzština; slova přejatá; práce rigorózní
Schlagwörter (DE)Sprachkontakt; Tschechisch; Französisch; Lehnwörter
AnmerkungRigorózní práce. - Podle sb. Odbicie ważnych wadarzeń..., 2010, s. 373
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/60562
PURLCitation link