Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2003CZ045659
AutorKajfosz, Jan
Titel

Jak przysłowia modelują świat

ErschienenParémie národů slovanských [1] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.-21. 11. 2002 u příležitosti 150. výročí úmrtí F. L. Čelakovského a vydání jeho "Mudrosloví", Ostrava, FF OU ; 2003, s. 87-93.
Sprachepol
Klassifikation (CZ)Lexikologie
Klassifikation (EN)Lexicology
Schlagwörterpřísloví; paremiologie; sémantika; onomaziologie
Schlagwörter (DE)Sprichwort; Parömiologie; Semantik; Onomasiologie
AnmerkungPřísloví jako kulturní a jazykový prostředek pro popis i pochopení světa
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/45659
PURLCitation link