Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2003CZ042271
AutorČermák, Václav
Titel

Význam charvátskohlaholských pramenů pro výzkum slovanského překladu starozákonních knih

ErschienenČeská slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003, Praha, Academia ; 2003, s. 59-69
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Církevní slovanština
Prameny pro studium vývoje jazyků, jejich edice
Klassifikation (EN)Church Slavonic
Sources for the study of the development of languages, their editions
Schlagwörterslovanština církevní; redakce charvátská; překlady; jazyky slovanské; textologie
Schlagwörter (DE)Altkirchenslawisch; Übersetzungen; Slawische Sprachen
AnmerkungTextologický rozbor starozákonních Proverbií (charvátskohlaholských breviářích), zdroje překladu
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/42271
PURLCitation link