Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2003CZ036421
AutorBartáková, Jarmila
Titel

Zradnosť medzi češtinou a slovenčinou

ErschienenČesko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : Meziliterárnost a areál. Brněnské texty k slovakistice 4, Brno, MU ; 2003, s. 152-157
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
SLOVENŠTINA
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
SLOVAK
Schlagwörterslovenština; čeština; slova zrádná; valence; rod; pravopis; tvoření slov; sémantika
Schlagwörter (DE)Slowakisch; Tschechisch; Valenz (Wertigkeit); Genus, pl. Genera (Geschlecht); Rechtschreibung; Wortbildung; Semantik
AnmerkungV rovině sémantické, morfologické, syntaktické, slovotvorné, fonologické a pravopisné
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/36421
PURLCitation link