Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2003CZ036419
AutorKrčmová, Marie
Titel

Slovenská inspirace české stylistiky

ErschienenČesko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : Meziliterárnost a areál. Brněnské texty k slovakistice 4, Brno, MU ; 2003, s. 40-49
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Obecné otázky české stylistiky
SLOVENŠTINA
Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Klassifikation (EN)General works
SLOVAK
Contacts of Czech with Slavonic languages
Schlagwörterstylistika funkční; čeština; slovenština; kontakty jazykové
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Slowakisch; Sprachkontakt
AnmerkungPřehled o vývoji oboru a vzájmené vztahy mezi oběma národními stylistikami
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/36419
PURLCitation link