Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2003CZ031467
AutorČervenka, Miroslav
Titel

Tři poznámky k Dobrovského Prozodiím

ErschienenSlovo a slovesnost, 64, č. 4, 2003, s. 269-275
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Forma literárního díla a překladu. Otázky versologické
Dějiny lingvistické práce na území ČR (období starší, do roku 1848)
Klassifikation (EN)The form of literary works and translations. Poetics, prosody
History of linguistics in the Czech territory (older period, till 1848)
SchlagwörterDobrovský, Josef; prozódie; verš sylabický; verš přízvučný; přízvuk; metrum; čeština; sylabotónismus; Mukařovský, Jan; Král, Josef; sylabismus; verš sylabotónický; poetika; versologie; fonologie
Schlagwörter (DE)Akzent (Betonung); Tschechisch; Phonologie
AnmerkungK Dobrovského pracím z let 1795 a 1798 a k poznámkám J. Mukařovského (1934) a J. Krále (1923).
Mediumarticle
URLsas.ujc.cas.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/31467
PURLCitation link