Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2003CZ013314
AutorNosek, Bedřich
Titel

Židovská gramatická literatura v českých zemích (od poloviny 18. do poloviny 19. století)

Ort/VerlagPraha: Karolinum
Jahr2003
Seiten153 s.
Sprachecze
ISBN80-246-0687-9
Klassifikation (CZ)Dějiny lingvistické práce na území ČR (období starší, do roku 1848)
Jazyky hamito-semitské
Klassifikation (EN)History of linguistics in the Czech territory (older period, till 1848)
Hamito-Semitic languages
Schlagwörterhebrejština; hebraistika; gramatika; Šak, Chajim ben Moše; Avigdor ben Simcha; Mayer, Wolf; Neumann, Moše Semu'el; Mahler, Eisak
Schlagwörter (DE)Grammatik
AnmerkungHebraistika v českých zemích v 2. pol. 18. stol.; počátky moderní výuky hebrejského jazyka na židovské hlavní škole v Praze; pokus E. Mahlera o vytvoření nového systému jmen.
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/13314
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Výuka češtiny v rakouské monarchii od poloviny 18. do poloviny 19. století / Píšová, Dagmar
Počátky písemnictví v českých zemích do poloviny 13. století. Literatura staroslověnská a latinská / Večerka, Radoslav
Počátky novinového zpravodajství a novin v českých zemích (do devadesátých let 18. století) / Šimeček, Zdeněk
Několik poznámek k poštorenskému školství od 17. do první poloviny 19. století / Geršič, Miroslav
Literatura a jazyk Židů v Českých zemích / Šedinová, Jiřina
Vnější označení a sebeoznačení českých nekatolíků v 18. a 19. století / Nešpor, Zdeněk
Knihy krejčovských střihů v českých zemích v 16. až 18. století / Šimša, Martin