Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2002CZ056115
AutorHolub, Zbyněk
Titel

K vývoji barokní češtiny v 17. století (na textech kázání Jiřího Bílka a Jana Kleklara)

ErschienenBalbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001, Klatovy, Městská knih. ; 2002, s. 105-124
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Klassifikation (EN)Particular periods, personalities, works
Schlagwörterčeština doby střední; kázání; Kleklar, Jan; Bílek, Jiří; jazyk autorský
Schlagwörter (DE)Alttschechisch (1500-1780); Autorensprache
AnmerkungJazykový rozbor kázání obou autorů (v rovině pravopisné, hláskoslovné, morfologické, slovotvorné, syntaktické a lexikální)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56115
PURLCitation link