Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2002CZ056075
AutorJaklová, Marie
Titel

Albert (Vojtěch) Chanovský a jeho Správa křesťanská

ErschienenBalbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001, Klatovy, Městská knih. ; 2002, s. 83-91
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá období, osobnosti, díla
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Klassifikation (EN)Particular periods, personalities, works
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
SchlagwörterChanovský, Albert; čeština doby střední; jazyk autorský
Schlagwörter (DE)Alttschechisch (1500-1780); Autorensprache
AnmerkungAnalýza Chanovského čes. díla z r. 1678 (v rovině pravopisné, fonologické, morfologické, slovotvorné, syntaktické, lexikální a stylistické)
Mediumarticle
PURLhttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/56075
BestandSearch WorldCat
PURLCitation link