Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2002CZ012746
AutorVeber, Marek
Titel

Nástroje pro textové korpusy a morfologické databáze

Ort/VerlagBrno: MU
Jahr2002
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Teorie a metodologie lingvistické práce
Strojová a aplikovaná lingvistika
Obecné otázky. Základní pojmy
Klassifikation (EN)The theory and methodology of linguistic work
Machine and applied linguistics
General works and basic concepts
Schlagwörterlingvistika korpusová; morfologie; korpusy; práce disertační
Schlagwörter (DE)Korpuslinguistik; Morphologie; Korpora; Dissertationsarbeit
AnmerkungDisertační práce. - Podle Čeština - univerzália..., 2004, s. 162
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/12746
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Korpusy jako zdroje dat pro úpravy nástrojů automatické morfologické analýzy. Slovotvorné varianty adjektiv na [( ou )/ í ] cí z hlediska morfologického značkování / Osolsobě, Klára
Lexikografické nástroje pro češtinu / Horák, Aleš
Databáze se otevřela i pro veřejnost / Trestrová, Veronika
Textové korpusy slovanských jazyků (se zvláštním zřetelem k Českému národnímu korpusu) / Novotná, Renata
Nové nástroje pro českou lexikografii - DEB2 / Pala, Karel
Morfologické hříčky v poezii pro děti / Novák, Lukáš
Textové funkce německého členu a českého vidu / Nekula, Marek