Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2001CZ054166
AutorTušková, Jana Marie
Titel

Užití alomorfů dativu a lokálu plurálu feminina práce - historie a současnost

ErschienenProfesor Hauser jubilující [PHauser] : Sborník příspěvků ze semináře konaného 10. 4. 2001 při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2001, s. 176-184
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Klassifikation (EN)Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Schlagwörtersubstantiva; pády; dativ; lokál; čeština; morfologie; deklinace; ja-kmeny; i-kmeny; alomorfy
Schlagwörter (DE)Substantive; Tschechisch; Morphologie; Deklination
AnmerkungVzájemný vliv deklinace ja-kmenů a i-kmenů ve stč. promítající se do současné češtiny
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/54166
PURLCitation link