Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2001CZ054153
AutorKlimeš, Lumír
Titel

Názvy pevnostních objektů a zařízení v kronice Jana Norberta Zatočila z Loewenbrugku ve vydání z r. 1685 a 1819

ErschienenProfesor Hauser jubilující [PHauser] : Sborník příspěvků ze semináře konaného 10. 4. 2001 při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2001, s. 100-103
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lexikologie
Jednotlivá období, osobnosti, díla
Klassifikation (EN)Lexicology
Particular periods, personalities, works
Schlagwörterčeština; onomastika; anoikonyma; názvy pevností; Zatočil z Loewenbrugku, Jan Norbert; čeština doby střední
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Onomastik (Namenkunde); Anoikonyme; Alttschechisch (1500-1780)
AnmerkungNázvy fortifikace, kortina, mína, palesáty, pošta, revelin, šanc, výklad
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/54153
PURLCitation link