Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2001CZ039563
AutorKvapilová Brabcová, Radoslava
Titel

Kategorie rodu substantiv v češtině a srbštině

ErschienenČeština - jazyk slovanský [1] [Č-JSl 1] : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference pořádané k 10. výročí vzniku Ostravské univerzity a jako součást Evropského roku jazyků (Ostrava, listopad 2001), Ostrava, PF OU ; 2001, s. 131-135.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty češtiny s jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Srbocharvátština
Klassifikation (EN)Contacts of Czech with Slavonic languages
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Serbo-Croat
Schlagwörterstudie porovnávací; rod; substantiva; čeština; srbština
Schlagwörter (DE)Vergleichsstudie; Genus, pl. Genera (Geschlecht); Substantive; Tschechisch
AnmerkungTypologie způsobů kolísání v rodě
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/39563
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kolísání rodu substantiv / Kvapilová Brabcová, Radoslava
Kategorie gramatického rodu substantiv v bulharštině. Na materiále slovníku Najdena Gerova ve srovnání s dalším rozvojem bulharštiny / Gulová, Hana
Zvláštnosti vyjádření kategorie rodu u životných substantiv v ruštině a češtině / Brandner, Aleš
Kategorie rodu v češtině českých neslyšících / Wágnerová, Jana
Dvojí rod substantiv v slovanských jazycích / Kvapilová Brabcová, Radoslava
K některým tendencím substantiv kolísajících v rodě / Kvapilová Brabcová, Radoslava
Zvláštnosti při vyjádření kategorie rodu u neživotných substantiv v ruštině / Brandner, Aleš