Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2001CZ025988
AutorHoffmannová, Jana
Titel

Komunikace o komunikaci, v komunikaci, pro komunikaci

ErschienenJazyková komunikácia v 21. storočí [JazKom21] : 4. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii, Banská Bystrica 13.-14. septembra 2000, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 2001, s. 17-27.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
Schlagwörterčeština; komunikace; komunikace institucionální; metakomunikace; dialogy; korespondence; e-mail; komunikace lékař-pacient; metařeč; metajazyk; metatext
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Kommunikation; Dialoge; Korrespondenz; Metasprache
AnmerkungCharakteristika metajazyka, metařeči; , metatextu a metakomunikace; příklady z různých situací a textů (z poslanecké sněmovny, telefonáty do ohlašovny požárů, dialogy lékař- pacient a v domově důchodců, neformální konverzace, soukromá korespondence apod.)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/25988
PURLCitation link