Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2001CZ024719
AutorKolářová, Ivana
Titel

Humor v Čistých radostech života Jana Šmída

ErschienenStylistyka, 10, 2001, s. 451-459
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Literární onomastika
Klassifikation (EN)Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
Literary onomastics
SchlagwörterŠmíd, Jan; komika jazyková; jazyk autorský; onomastika literární; čeština
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Tschechisch
Mediumarticle
URLwww.ceeol.com (homepage) Vol. 18 (2009) -
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/24719
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Humor v každodenní komunikaci / Zeman, Jiří
Humor v české reklamě / Čmejrková, Světla
Humor v české žurnalistice / Jaklová, Alena
Humor v pedagogické komunikaci / Čechová, Marie
Frazeologie v zajetí života / Kvapilová Brabcová, Radoslava
Školský humor / Čechová, Marie
Humor in Interaction