Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2001CZ023543
AutorGrygerková, Marcela
Titel

Konec a začátek slangismů

ErschienenKonec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 91-93
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Klassifikation (EN)Social dialects (argot, slang, etc.)
Schlagwörterslang; slova zkratková; kolokvialismy; slangismy; synonyma; čeština; sufixy; tvoření slov
Schlagwörter (DE)Slang; Tschechisch; Suffixe; Wortbildung
AnmerkungVysvětlení pojmu slangismy. Typicky slangové přípony ( -oš/-ouš ), příklady z církevního, studentského, zdravotnického slangu
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/23543
PURLCitation link