Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2001CZ021450
AutorHolub, Zbyněk
Titel

K vývoji osídlení a k nářečním zvláštnostem na Doudlebsku

ErschienenVýběr (České Budějovice), 38, č. 1, 2001, s. 1-31
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá nářečí
Klassifikation (EN)Particular dialects
Schlagwörternářečí doudlebské; zásoba slovní; fonologie; morfologie; syntax; čeština; nářečí jihozápadočeská
Schlagwörter (DE)Wortschatz; Phonologie; Morphologie; Syntax (Satzlehre); Tschechisch
AnmerkungRozbor doudlebského nářečí v rovině lexikální, fonologické, morfologické a syntaktické. Lexikální vymezení na základě ČJA. Přehled o dosavadním nářečním bádání
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/21450
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K problematice genia loci v lexikální rovině jazyka na Doudlebsku / Holub, Zbyněk
K vývoji nářečního výzkumu na Opavsku v kontextu české dialektologie (od 19. století k dnešku) / Holub, Zbyněk
Příspěvek k diskusi o vývoji praslovanského akcentu na pozadí prozodického systému užšího regiolektu / Holub, Zbyněk
K vývoji osídlení na klášterním benediktinském panství Police nad Metují / Hladký, Ladislav
K vývoji barokní češtiny v 17. století (na textech kázání Jiřího Bílka a Jana Kleklara) / Holub, Zbyněk
K vývoji obrozenecké češtiny kněze Vojtěcha Nejedlého (na přelomu 18. a 19. století; na textech kázání a eposů) / Holub, Zbyněk
Současný stav nářečí na severním Hlučínsku jako model, výzva nebo relikt? Příspěvek k diskusi o vývoji dialektů / Holub, Zbyněk