Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2001CZ000047
Titel

Deutsche und Tschechen. Geschichte - Kultur - Politik

HerausgeberEditor Koschmal, Walter; Nekula, Marek; Rogall, Joachim; Havel, Václav
Ort/VerlagMünchen: Beck
Jahr2001
Seiten727 s.
Spracheger
ISSN3-406-45954-4
Klassifikation (CZ)Časopisy a sborníky vydané v zahraničí
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Foreign periodicals, etc.
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Description and analysis of language
Schlagwörtersborníky; kontakty jazykové; čeština; němčina
Schlagwörter (DE)Sammelbände; Sprachkontakt; Tschechisch; Deutsch
ReviewStaněk, Tomáš Slezský sborník 2001, 99, č. 2, s. 141-142; Syrovátková, Adéla Časopis pro moderní filologii 2002, 84, č. 2, s. 107-111; Zwicker, Stefan Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity 2002, 16, č. R 7, s. 203-204; Ulbrechtová, Helena, Germanoslavica 2003, 9 (14), č. 2, s. 244-252
AnmerkungTéž oddíl lingvistický. Excerpováno podle čes. vydání Češi a Němci (Praha 2001)
Mediumbook
PURLhttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/47
PURLCitation link