Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2000CZ018843
AutorNováková, Marie
Titel

Monografie Josefa Beneše o německých příjmeních Čechů a boj o její vydání (příspěvek k historii české onomastiky)

ErschienenOnomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 340-345
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Dějiny lingvistické práce na území Československa a České republiky (období nejnovější, po roce 1945)
Současný stav a organizace lingvistické práce v ČR
Příspěvky antroponomastické
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)History of linguistics in Czechoslovakia and in the Czech Republic (since 1945)
The present organization of linguistics in the Czech Republic
Anthroponomastics
Description and analysis of language
Schlagwörteronomastika; Beneš, Josef; antroponyma; příjmení; čeština; němčina
Schlagwörter (DE)Onomastik (Namenkunde); Personennamen; Familienname; Tschechisch; Deutsch
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/18843
PURLCitation link