Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2000CZ018048
AutorHolub, Zbyněk
Titel

Komika jazykové stránky zvykosloví tradičního Doudlebska

ErschienenŚwiat humoru, Opole, Uniw. Opolski ; 2000, s. 209-218.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jednotlivá nářečí
Klassifikation (EN)Particular dialects
Schlagwörternářečí doudlebské; humor; pověry; sémantika; frazeologismy; zásoba slovní; přirovnání; čeština
Schlagwörter (DE)Semantik; Phraseologismen; Wortschatz; Tschechisch
AnmerkungSémantický model prvku komična v nářečním lexému, odraz vlastností člověka ve slovní zásobě
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/18048
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Život a jazyk lidí v centru tradičního Doudlebska / Tham, Jiří
Vztah frazeologie a religiozity v jazyce Doudlebska / Holub, Zbyněk
Sociolingvistické aspekty lokálního dialektologického výzkumu v regionu Doudlebska / Holub, Zbyněk
K některým frazeologismům v mluvě nejstarší generace Doudlebska / Holub, Zbyněk
K otázce retrospektivy a konstruktivy komunikace v nářeční lokalitě Doudlebska / Holub, Zbyněk
Kvantitativní charakter dvouslabičných substantiv v jihozápadočeském nářečním regionu v kontextu regionálního lexikonu (zejména s ohledem na lokality Doudlebska a Blat) / Holub, Zbyněk
Jazykové doklady prehistorické podunajské migrace slovanského etnika na český jih / Holub, Zbyněk