Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2000CZ014921
Titel

Vítr jest život člověka aneb Život a smrt v české barokní próze

HerausgeberSest. a průvod. slovo naps. Sládek, Miloš
Ort/Verlag[Jinočany]: H&H
Jahr2000
Seiten323 s.
Sprachecze
ISBN80-86022-47-1
Klassifikation (CZ)Materiál pro studium vývoje češtiny, jeho edice
Kritická vydání textů apod.
Klassifikation (EN)Sources for the study of the language development and their editions
Critical editions of texts
Schlagwörterčeština doby střední; edice
Schlagwörter (DE)Alttschechisch (1500-1780); Ausgabe
ReviewLabohá, Kristina Lidové noviny (Praha) 2000, 13, č. 143, 20. s.; Havelka, Tomáš, Studia Comeniana et historica 2001, 31, č. 65-66, s. 232-235.
AnmerkungTexty vybrány z čes. barokních tisků a rkp., doplněny předmluvami a vysvětlivkami.
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14921
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Malý svět jest člověk aneb Výbor z české barokní prózy
Divadelnost v české barokní umělecké próze (Martin Kochem) / Stich, Alexandr
K postavení substantivního podmětu v barokní próze / Hubáček, Josef
Příroda: země - vesmír - život - smrt - barvy - prostor - čas v české a polské frazeologii a idiomatice / Mrhačová, Eva
České listy v slovenskej próze / Nábělková, Mira
Syntaktický paralelismus v britské a české próze aneb co v překladech někdy nenajdeme / Kaštovská, Jolana
"Der Wind je vítr, das Feld pole". Cizí jazyky v próze Vladimíra Körnera / Mareš, Petr