Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2000CZ014706
AutorSvozilová, Naďa
Titel

Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. Jazykové sloupky z Literárních novin 1992-99

Ort/VerlagJinočany: H&H
Jahr2000
Seiten171 s.
Sprachecze
ISBN80-86022-64-1
Klassifikation (CZ)Časopisecké, rozhlasové, televizní aj. jazykové koutky
Mluvnické a lexikální příspěvky k jazykové správnosti
Klassifikation (EN)Language columns in journals. Radio and TV broadcasts on language
Grammatical and lexical contributions to language correctness
Schlagwörterkoutky jazykové; správnost jazyková; čeština; zásoba slovní; tvoření slov; morfologie; syntax; slovosled; členění větné aktuální; stylistika; výslovnost; pravopis; interpunkce
Schlagwörter (DE)Sprachenecken; Sprachrichtigkeit; Tschechisch; Wortschatz; Wortbildung; Morphologie; Syntax (Satzlehre); Wortstellung; Aktuelle Satzgliederung; Stilistik (Stilkunde, Stillehre); Aussprache; Rechtschreibung
Reviewjas Lidové noviny (Praha) 2000, ; kat Literární noviny (Praha) 2000, ; jch Mladá fronta Dnes (Praha) 2000, ; Čmejrková, Světla, Tvar (Praha) 2000, 11, č. 16, s. 23; Čapková, Dagmar Český jazyk a literatura 2000-01, 51, č. 3-4, s. 98-99; Nebeská, Iva, Čeština doma a ve světě 2000, 8, č. 2, s. 127-129; Bednaříková, Božena, Jazykovědné aktuality 2000, 37, č. 3-4, s. 40-43; Daneš, František, Naše řeč 2001, 84, č. 1, s. 38-42; Ježek, Miroslav Češtinář 2001-02, 12, č. 4, s. 122-123
AnmerkungKnížka vznikla výběrem a částečným přepracováním sloupků z Literárních novin; tematicky uspořádáno
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14706
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Jak dnes hřešíme proti dobré češtině / Svozilová, Naďa
Jak dnes hřešíme proti dobré češtině / Svozilová, Naďa
Jak dnes hřešíme proti dobré češtině (2) / Svozilová, Naďa
Jak dnes hřešíme proti dobré češtině (3) / Svozilová, Naďa
Jak dnes hřešíme proti dobré češtině (1) / Svozilová, Naďa
Jak dnes hřešíme proti dobré češtině (4) / Svozilová, Naďa
Jak dnes píšeme/mluvíme (79) / Svozilová, Naďa