Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ049699
AutorČervenka, Miroslav
Titel

František Ladislav Čelakovský a obrozenský sylabizující verš

ErschienenRůže stolistá : F. L. Čelakovský 1799-1999. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Strakonice, Muzeum středního Pootaví 1999, s. 64-69
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Forma literárního díla a překladu. Otázky versologické
Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech
Klassifikation (EN)The form of literary works and translations. Poetics, prosody
Language and style of particular authors, and/or of particular literary works
SchlagwörterČelakovský, František Ladislav; versologie; verš sylabický; obrození národní; jazyk autorský; čeština
Schlagwörter (DE)Autorensprache; Tschechisch
AnmerkungPodle BiblDČZ 1999, 4682
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/49699
PURLCitation link