Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ032419
AutorJacková, Magdaléna
Titel

Rukopisy divadelních her z novoměstské jezuitské koleje uložené v SÚA Praha

ErschienenListy filologické, 122, č. 3-4, 1999, s. 207-215
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lingvistické bibliografie vydané v České republice
Klassifikation (EN)Linguistic bibliographies published in the Czech Republic
Schlagwörtersoupisy; bibliografie; rukopisy
Schlagwörter (DE)Bibliografie; Handschriften
AnmerkungRkp. z let 1724-45; 66 záznamů
Mediumarticle
URLwww.jstor.org (homepage) für die Ausgaben der vergangenen 4 Jahrgänge nicht verfügbar
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/32419
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Regionální kořeny pojmenování v textech "oldřichovských"divadelních her na počátku 19. století / Holub, Zbyněk
Statuta koleje Rečkovy z 16. století / Beránek, Karel
Středověké latinské rukopisy z kláštera františkánů v Chebu / Marek, Jindřich
Teorie her v lingvodidaktice / Hádková, Marie
Latinské rukopisy Herbáře Křišťana z Prachatic / Stehlíková, Dana
Staročeské rukopisy snáře Vavřince z Březové / Hořejší, Michal
Praha-Washington-Praha. Depeše velvyslanectví USA v Československu v listopadu a prosinci 1989