Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ019622
AutorPetrbok, Václav
Titel

Koniášova Lob-Klingende Harffe des Neuen Testaments - putování po matných stopách německé hymnografie v Čechách

ErschienenVýchodočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století [Východočeská...] : Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1999, s. 189-206
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Description and analysis of language
SchlagwörterKoniáš, Antonín; edice; němčina
Schlagwörter (DE)Ausgabe; Deutsch
AnmerkungKoniášova ediční činnost (německý kancionál vyšel v Hradci Králové 1730)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/19622
PURLCitation link