Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ019337
AutorHöflerová, Eva
Titel

Vyjadřování hodnotících postojů v dětské řeči

ErschienenRetrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. 1. diel [Retrospektívne... 1] : Materiály z 3. konferencie o komunikácii Banská Bystrica - Donovaly 11.-13. septembra 1997, Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1999, s. 131-136
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Česká pedolingvistika
Klassifikation (EN)Czech child language
Schlagwörterpedolingvistika; řeč dětská; postoje hodnotící; prostředky vyjadřovací; adjektiva; čeština; konstrukce slovesné
Schlagwörter (DE)Kindersprache; Adjektive; Tschechisch
AnmerkungUžívání adjektiv, slovesných konstrukcí a dalších
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/19337
PURLCitation link