Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ015212
Titel

Zpravodajství Jana Kozánka z Opavy z let 1845-1849. Edice dokumentů

HerausgeberK vyd. připrav. Fišer, Zdeněk
Ort/VerlagKojetín: Katos
Jahr1999
Seiten230 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kritická vydání textů apod.
Klassifikation (EN)Critical editions of texts
SchlagwörterKozánek, Jan; edice; dokumenty; čeština
Schlagwörter (DE)Ausgabe; Tschechisch
ReviewJanák, Jan Vlastivědný věstník moravský 2000, 52, č. 1, s. 92-93.; Gawrecki, Dan, Slezský sborník 2001, 99, č. 1, s. 42-45.
AnmerkungPodle VVM 2000, s. 92
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/15212
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Sedmdesát let Jana Balhara / Fic, Karel
Dopisy Jana Zahradníčka Janu Čepovi z let 1942-1946 / Pavlíček, Tomáš
Osmdesátpět let profesora Jana Šabršuly / Holeš, Jan
Osmdesát pět let Jana Balhara / Konečná, Sabina
J. V. Sládek 1845-1995. Sborník referátů ze semináře ke 150. výročí narození J. V. Sládka
Památná kniha olomoucká (kodex Václava z Jihlavy) z let 1430-1492, 1528. Úvod. Jazykový rozbor německých textů. Edice. Rejstříky / Spáčilová, Libuše
Prezident Beneš v letech 1935-1938. Studie a edice dokumentů