Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ015005
Titel

Nárečia a národný jazyk. Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie (Budmerice 24.-26. septembra 1997)

HerausgeberEd. Ferenčíková, Adriana
Ort/VerlagBratislava: Veda
Jahr1999
Seiten332 s.
Spracheslo
ISBN80-224-0595-7
Klassifikation (CZ)SLOVENŠTINA
Časopisy a sborníky vydané v zahraničí
Klassifikation (EN)SLOVAK
Foreign periodicals, etc.
Schlagwörterslovenština; sborníky; nářečí
Schlagwörter (DE)Slowakisch; Sammelbände; Mundart
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/15005
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ruský jazyk a literatúra na Slovensku po roku 1918. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov
Šarišské nárečia / Buffa, Ferdinand
Slovenčina ako cudzí jazyk. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie
Jazyk a komunikácia v súvislostiach [1] [JazKomS 1]. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
Slavistika v premenách času (štúdie z jazykovednej a literárnovednej komparatistiky). Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 23.–24. apríla 2009
Slovensko-české vzťahy a súvislosti [SlČVzS]. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
Sociálne nárečia na slovensku 1 / Ondruš, Pavol