Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ014705
Titel

Úvod do literární vědy

HerausgeberUspoř. Pechlivanos, Miltos; Rieger, Stefan; Struck, Wolfgang; Weitz, Michael; Petříček, Miroslav
Ort/VerlagPraha: Herrmann & synové
Jahr1999
Seiten452 s.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Teorie uměleckého stylu
Rétorika
Jazyk a styl v uměleckých dílech, žánrech apod.
Teorie překladu, jeho jazyková a stylistická stránka
Grafématika. Psaná podoba jazyka
Klassifikation (EN)The theory of artistic style
Rhetoric
Language and style of literary works
The theory of translation, its language and style
Graphemics
Schlagwörtervěda literární; teorie literatury; stylistika; styl umělecký; rétorika; žánry; písmo; znak; diskursy; teorie překladu; intertextovost
Schlagwörter (DE)Stilistik (Stilkunde, Stillehre); Rhetorik; Schrift; Zeichen; Übersetzungstheorie
AnmerkungKapitoly týkající se písma, literárních žánrů, rétoriky, stylistiky a teorie překladu
Mediumbook
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14705
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Úvod do studia literární vědy / Petrů, Eduard
Úvod do kognitivní vědy. Mysl a myšlení / Thagard, Paul
Krátký úvod do literární teorie / Culler, Jonathan
K typologii literární kritiky a literární vědy / Kautman, František
Tři podoby literární vědy / Pešat, Zdeněk
Úvod do fonologie / Kořínek, Josef Miloslav
Úvod do hermeneutiky / Grondin, Jean