Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ014601
AutorNováková, Marie
Titel

Bibliografie české onomastiky 1995-1996 s přílohou Bibliografický soupis diplomových prací z onomastiky za léta 1986-1991

Ort/VerlagPraha: ÚJČ AV ČR
Jahr1999
Seiten74 s.
Sprachecze
ISBN80-901673-7-3
Klassifikation (CZ)Lingvistické bibliografie vydané v České republice
Obecné otázky a celkové práce
Klassifikation (EN)Linguistic bibliographies published in the Czech Republic
General works
Schlagwörterbibliografie; onomastika; práce diplomové
Schlagwörter (DE)Bibliografie; Onomastik (Namenkunde); Diplomarbeiten
AnmerkungTematicky uspořádaná bibliografie, 387 záznamů. Soupis diplomových prací (156 záznamů) na s. 58-74.
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14601
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Bibliografický soupis diplomových prací z onomastiky / Nováková, Marie
Bibliografie české onomastiky 2003-2004 (s dodatkem: Bibliografický soupis diplomových prací z onomastiky za léta 1992-2002) / Nováková, Marie
Bibliografie české a slovenské onomastiky 1991-1992 / Nováková, Marie
Bibliografický soupis prací PhDr. Libuše Olivové-Nezbedové, CSc., za léta 1962-2007 / Nováková, Marie
Emanuel Michálek - soupis prací za léta 1991-2004 / Nejedlý, Petr
Soupis prací Jiřího Jiráčka (za léta 1984-1995)
Bibliografie české onomastiky 2011-2012 s dodatkem Soupis bibliografií české onomastiky 1980-2000 / Nováková, Marie