Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ014573
AutorSvobodová, Dana
Titel

Terminologiae medicae vestibulum. Úvod do řecko-latinské terminologie pro studenty bakalářských oborů na 1. LF UK

Ort/VerlagPraha: Karolinum
Jahr1999
Seiten224 s.
Sprachelat; cze
ISBN80-7184-737-2
Klassifikation (CZ)Vyučování latině
Klassifikation (EN)Latin teaching
Schlagwörterlatina; terminologie; lékařství; skripta VŠ
Schlagwörter (DE)Latein; Terminologie; Hochschulskripten
ReviewŠimon, František Auriga 2000, 42, č. 1-2, s. 116-117
AnmerkungZpůsoby tvoření nových termínů. Skripta; 2. vyd. 2005. - Podle NK ČR
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14573
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Terminologiae medicae IANUA. Úvod do problematiky řeckolatinské lékařské terminologie pro studenty magisterského studia lékařství / Vejražka, Martin
Terminologiae medicae IANUA. Úvod do problematiky řeckolatinské lékařské terminologie pro studenty magisterského studia lékařství / Vejražka, Martin
Terminologie medicae IANUA. Úvod do problematiky řecko-latinské lékařské terminologie pro studenty magisterského studia lékařství / Vejražka, Martin
Terminologie medicae IANUA. Úvod do problematiky řeckolatinské lékařské terminologie pro studenty magisterského studia lékařství. 2., oprav. vyd / Vejražka, Martin
Vestibulum. Praktická učebnice latiny pro studující historických oborů / Klosová, Markéta
Didaktika cizích jazyků. Úvod do vědního oboru / Choděra, Radomír
Učebnice němčiny 1. Pro studenty nefilologických oborů. 2 sv / Karlíčková, Jaroslava