Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ014488
AutorHiršová, Danuše
Titel

Chemické názvosloví. Základní pravidla názvosloví českého, latinského tradičního a mezinárodního latinského lékopisného

Ort/VerlagPraha: Karolinum
Jahr1999
Seiten141 s.
Sprachecze; lat
ISBN80-7184-763-1
Klassifikation (CZ)Terminologie matematických, fyzikálních, chemických a přírodních věd
Klassifikation (EN)Terminology of sciences
Schlagwörterčeština; terminologie; chemie; skripta VŠ; latina; lékopis
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Terminologie; Hochschulskripten; Latein
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14488
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Chemické názvosloví. Základní pravidla českého, tradičního latinského a mezinárodního latinského lékopisného názvosloví. 2. aktualiz., zcela přeprac. a rozš. vyd / Hiršová, Danuše
Chemické výpočty a názvosloví anorganických látek / Sirotek, Vladimír
Hanacky názvoslovi
Hanácky názvoslovi / Přikryl, Zdeněk
Názvosloví totality / Činátl, Kamil
Německé zkratky v chemické, fyzikální a matematické terminologii / Šilerová, Zdena
Z názvosloví života / Diblík, Jan