Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ014487
AutorŠebesta, Karel
Titel

Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova

Ort/VerlagPraha: Karolinum
Jahr1999
Seiten157 s.
Sprachecze
ISSN0567-8269
ISBN80-7184-711-9
Klassifikation (CZ)Vyučování češtině. Teorie a metodika
Metodické příspěvky k dílčím otázkám vyučování češtině
Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Czech teaching. Theory and methodology
Contributions to the methodology of particular questions
Czech in society and practice
Schlagwörterčeština; didaktika; vyučování; komunikace; metodika; média masová
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Didaktik; Unterricht; Kommunikation; Methodik; Massenmedien
ReviewDvořák, Karel, Český jazyk a literatura 1999-2000, 50, č. 9-10, s. 252-254.; Macurová, Alena, Naše řeč 2000, 83, č. 4, s. 201-204.; Trojanová, Petra Časopis pro moderní filologii 2000, 82, č. 2, s. 110-113.; Čmejrková, Světla, Slovo a slovesnost 2001, 62, č. 1, s. 74-77.
AnmerkungK vymezení didaktiky českého jazyka. Osvojování jazykové a komunikační kompetence. Komunikační výchova (složky komunikační výchovy, mediální výchova).
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [issn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14487
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

S algebrou od jazyka ke gramatice a zpět / Novotný, Miroslav
Slovo a obraz v komunikaci s dětmi: cesty ke komunikaci. Sborník příspěvků z odborného semináře pořádaného katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace KČLJ PdF OU v listopadu 2000
Cesty ke komunikaci / Svobodová, Jana
Literatura ke komunikaci
K neverbální komunikaci při vyučování / Šebesta, Karel
Od teorie jazyka k praxi komunikace 2. Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury
Od teorie jazyka k praxi komunikace [1]. Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury