Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ014415
AutorHlaváčková, Jiřina
Titel

Anglická mluvnice. Stručný přehled

Ort/VerlagPlzeň: Nava
Jahr1999
Seiten121 s.
Spracheeng; cze
ISBN80-7211-008-X
Klassifikation (CZ)Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
Klassifikation (EN)Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc.
Schlagwörterangličtina; mluvnice
Schlagwörter (DE)Englisch; Grammatik
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14415
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Stručná anglická mluvnice / Sobotíková, Martina
Základní francouzská mluvnice 1. Přehled a cvičení / Hejtmanová, Marcela
Anglická gramatika v kostce / Svobodová, Jiřina
Anglická obchodní konverzace / Sachs, Rudolf
Anglická obchodní konverzace / Sachs, Rudolf
Anglická příslovce
Anglická slovesa