Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1999CZ014393
Titel

Význam a obsah výuky cizích jazyků na vysokých školách nefilologického zaměření. Sborník ze semináře pořádaného katedrou cizích jazyků Technické univerzity v Liberci

Ort/VerlagLiberec: TU
Jahr1999
Seiten87 s.
Sprachecze
ISBN80-7083-334-3
Klassifikation (CZ)Časopisy a sborníky vydané v ČR
Jazykové vyučování, jeho teorie, didaktika a metodologie
Klassifikation (EN)Periodicals, etc. published in the Czech Republic
Language teaching, its theory, and methodology
Schlagwörterjazyky cizí; vyučování; školy vysoké; sborníky
Schlagwörter (DE)Fremdsprachen; Unterricht; Sammelbände
AnmerkungPodle ČNB-K 1999, 8461
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/14393
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Odborný jazyk na vysokých školách nefilologického zaměření. Sborník z mezinárodní konference konané dbe 15. září 2005 na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně
Odborný překlad ve výuce angličtiny na vysokých školách nefilologického zaměření / Klímová, Lada
K výuce jazyků na VŠ nefilologického zaměření / Hlavičková, Vlasta
Budoucnost výuky cizích jazyků na lékařských fakultách v ČSSR. Konference na ústavu cizích jazyků 1. LF UK v Praze
K některým otázkám výuky českému jazyku na polských vysokých školách / Damborský, Jiří
Význam a obsah / Sgall, Petr
Moderní výuka cizích jazyků. Didaktika cizích jazyků jako vědní obor / Choděra, Radomír